Home » Archief op Tags

Artikelen getagged met: Nederlandse filmsector

Film Facts & Figures 2016

16 mei 2017 – 16:04 | No Comment
FF&F2016

A new Film Facts & Figures has been published, the annual report from the Netherlands Film Fund about the Dutch film sector, in collaboration with the Dutch Film Research Foundation.

Cinema Congres: Cinema2020

4 februari 2016 – 10:33 | No Comment
CINEMA2020_LOGO_DEF

De NVBF en de NVF, FPN en EYE organiseren op 23 en 24 maart 2016 Cinema2020, het eerste nationale cinema congres van Nederland, over de toekomst van cinema. Registreer nu en ontvang de publicatie van Filmonderzoek: “Digitale cinema en de toekomst – best practices in een veranderende sector”.

Stimulans van € 20 miljoen voor herstel internationale concurrentiepositie Nederlandse filmindustrie

4 november 2013 – 10:32 | No Comment

Op initiatief van de D66-fractie is in de Rijksbegroting 2014 € 20 miljoen gemarkeerd voor de Nederlandse filmindustrie. Het Kabinet is bereid hieruit een stimuleringsmaatregel te bekostigen die moet zorgen dat Nederland aantrekkelijk wordt als productieland. Dit blijkt uit het antwoord op de motie Bergkamp/Monasch van 3 juli 2013.

Breder aanbod kan zorgen voor meer betalend publiek voor Nederlandse films

1 oktober 2013 – 15:00 | No Comment

De Nederlandse filmproductie kan zijn marktpositie op afzienbare termijn uitbreiden met 1,5 miljoen filmconsumenten die nu nog niet betalen voor Nederlandse films, maar die dat wel zouden willen. Een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van dat nieuwe publiek is de productie van een breder aanbod van genres en type films – voor een groot publiek, crossover en arthouse – dan nu het geval is. Daarmee zou de Nederlandse filmproductie beter kunnen inspelen op de wensen van de verschillende publieksgroepen.

Eén op de vijf Nederlanders gaat naar films van eigen bodem

20 juni 2013 – 12:56 | No Comment

Uit recente gegevens van Stichting Filmonderzoek blijkt dat 19% van de Nederlanders in 2012 een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien. Nederlandse films zijn echter niet bij iedereen even populair. Zo gaat slechts 8% van de Limburgers hiervoor naar een bioscoop. Verder is gebleken dat relatief veel vrouwen en 16- tot en met 23-jarigen naar Nederlandse films gaan. Uit recente gegevens van Stichting Filmonderzoek blijkt dat 19% van de Nederlanders in 2012 een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien.

Rondetafelgesprek Nederlandse filmproductie: sector eensgezind bij Tweede Kamer

1 februari 2013 – 16:03 | No Comment

Het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Nederlandse filmproductie verliep gisteren zeer eensgezind. De Filmkrant meldt hier het volgende over op hun website. Tegenover vier Tweede Kamer-leden en een goed gevulde publieke tribune legde de filmsector gisteren uit dat het geen vijf voor twaalf was maar allang na twaalven. De eensgezindheid van de noodklokluiders mag historisch genoemd worden. Concrete voorstellen kwamen op tafel. Genoeg stof om echte maatregelen te nemen op de voorgenomen filmtop in maart.

Bioscoopbezoek stabiel in 2012

9 januari 2013 – 14:42 | 2 Comments

Met 30,6 miljoen bezoekers en een minieme stijging van 0,6 procent ten opzichte van 2011 was 2012 een redelijk jaar voor bioscopen, filmtheaters en arthouses. De best bezochte film is Skyfall. De Nederlandse film met de meeste bezoekers en de hoogste recette is Alles is familie.

Onderzoek ‘Economische kerngegevens Nederlandse film’ gepresenteerd door FPN, NVB, NVF en Filmfonds

2 oktober 2012 – 11:37 | No Comment

De Nederlandse filmindustrie is een succesvolle en economisch waardevolle industrie. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek “Economische kerngegevens Nederlandse film” dat door SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd. De Nederlandse filmindustrie staat echter onder grote druk. De sterke resultaten en groeipotentie van de sector worden teniet gedaan, wanneer er geen maatregelen worden genomen om het productievolume op peil te houden en daarmee de sterke positie van de Nederlandse film vast te houden.

Nederlandse filmvertoning 100% digitaal

1 oktober 2012 – 10:55 | No Comment

Alle filmtheaters en bioscopen in Nederland zijn sinds 12 september voorzien van digitale projectieapparatuur. 506 van de in totaal 789 bioscoopdoeken in Nederland werden gedigitaliseerd door Cinema Digitaal. Bioscoopketens Pathé, Utopolis, Euroscoop en enkele onafhankelijke theaters digitaliseerden zelfstandig.

Voorjaarsoverleg: ‘No nonsense debat over hot issues’

28 juni 2012 – 10:52 | No Comment

Door de digitalisering en de bezuinigingen staat de filmwereld aan de vooravond van een belangrijke, nieuwe fase. Reden om tijdens het jaarlijks terugkerende ‘no nonsense debat over hot issues in de filmwereld’ eens wat direct betrokkenen aan het woord te laten en te ondervragen. Het zogeheten Voorjaarsoverleg, dat wederom onder leiding stond van filmjournalist Karin Wolfs en filmtheaterdirecteur Alex de Ronde, vond woensdag 20 juni plaats in Het Ketelhuis in Amsterdam.