Home » Deskresearch

Deskresearch

Stichting Filmonderzoek heeft een brede kennis van de actualiteiten en statistieken binnen de filmindustrie. Tevens hebben wij toegang tot belangrijke contacten en bronnen, zowel nationaal als internationaal. We zijn in bezit van een grote collectie literatuur met betrekking tot de filmsector. Filmonderzoek kan u ten behoeve van subsidieaanvragen, mediabestedingen of uitbreidingsplannen de actuele stand van zaken toelichten in een kort en bondig rapport.