Home » Over Filmonderzoek

Over Filmonderzoek

Stichting Filmonderzoek is een onafhankelijk marktonderzoeksbureau met als primaire focus de Nederlandse filmsector. Wij richten ons hierbij op zowel productie, distributie als vertoning. Ons streven is om met onze onderzoeken concrete informatie en desgevraagd advies te leveren, zodat spelers binnen de filmsector weloverwogen beslissingen kunnen maken. Bovendien hopen wij een algemeen inzicht in de filmsector te geven en zodoende de filmindustrie als bedrijfstak te versterken. We delen dan ook graag onze kennis en ervaring. Ons team doet dit onder meer door regelmatig onderzoeksresultaten te presenteren op bijeenkomsten en vergaderingen. Daarnaast leveren we artikelen met diepgaande analyses van de filmsector voor kranten, websites en vakbladen. Ook verzorgen we gastcolleges en geven we advies en begeleiding aan professionals en afstudeerders. Ons bestuur bestaat uit film- en mediadeskundigen. Mede hierdoor staan wij in direct contact met de bedrijfstak en kunnen we gebruikmaken van de kennis en expertise uit de filmsector.

Onderzoeksgebied
De film- en bioscoopbranche maakt deel uit van een verdichte vrijetijdsindustrie. Omdat de vraag groot is, is de Nederlandse vrijetijdsindustrie sterk ontwikkeld. Consumenten worden steeds veeleisender, en zijn steeds meer op zoek naar ‘beleving’. Deze dynamische industrie heeft daardoor te maken met flinke concurrentie, hoge verwachtingen en constante vernieuwing. Ook in de film- en bioscoopsector vinden in hoog tempo technologische ontwikkelingen en innovaties plaats, zoals digitalisering van zowel productie, distributie als vertoning. Wij zien het als onze taak om vakkundig op deze ontwikkelingen in te spelen, door middel van kwalitatief hoogwaardige analyses en evaluaties.

Totstandkoming
Stichting Filmonderzoek kent haar oorsprong in 1993. In dat jaar richtte de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie (NFC), op initiatief van J.Ph. Wolff en San Fu Maltha, een semi-autonomische onderzoeksafdeling op. Begin 2004 werd Filmonderzoek verzelfstandigd. Hierdoor konden we de continuïteit waarborgen van onderzoek voor de brancheorganisaties. We hebben samengewerkt met de Universiteit Utrecht, de Professional School of the Arts (PSAU), het Nederlands Filmfonds en het ministerie van OC&W. Sinds 2012 voeren we tevens verschillende onderzoeken uit in opdracht van EYE, in samenwerking met de brancheorganisaties NVBF en FDN.

J. Ph. Wolff
Joachim. Ph. Wolff studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam met als hoofdvak theoretische micro-economie. Later heeft hij zich vooral toegelegd op media-economie. Zijn promotie vond plaats aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een dissertatie over het mediabeleid van de Europese Unie. Hij was wetenschappelijk adviseur van het European Cinema Yearbook van MEDIA Salles (Milaan) en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan.