Home » Focusgroepen

Focusgroepen

Stichting Filmonderzoek kan kwalitatief onderzoek uitvoeren door middel van focusgroepen of expert-interviews. Heeft u een onderzoeksvraag die diepgaande inzichten moet opleveren? Wellicht zijn focusgroepen dan een geschikte onderzoeksmethode. Filmonderzoek heeft ervaring en kennis van het uitvoeren van interviews met groepen respondenten of een-op-een interviews.