Home » Archief op Tags

Artikelen getagged met: nederlandse filmproductie

Stimulans van € 20 miljoen voor herstel internationale concurrentiepositie Nederlandse filmindustrie

4 november 2013 – 10:32 | No Comment

Op initiatief van de D66-fractie is in de Rijksbegroting 2014 € 20 miljoen gemarkeerd voor de Nederlandse filmindustrie. Het Kabinet is bereid hieruit een stimuleringsmaatregel te bekostigen die moet zorgen dat Nederland aantrekkelijk wordt als productieland. Dit blijkt uit het antwoord op de motie Bergkamp/Monasch van 3 juli 2013.

Eén op de vijf Nederlanders gaat naar films van eigen bodem

20 juni 2013 – 12:56 | No Comment

Uit recente gegevens van Stichting Filmonderzoek blijkt dat 19% van de Nederlanders in 2012 een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien. Nederlandse films zijn echter niet bij iedereen even populair. Zo gaat slechts 8% van de Limburgers hiervoor naar een bioscoop. Verder is gebleken dat relatief veel vrouwen en 16- tot en met 23-jarigen naar Nederlandse films gaan. Uit recente gegevens van Stichting Filmonderzoek blijkt dat 19% van de Nederlanders in 2012 een Nederlandse film in de bioscoop heeft gezien.

Rondetafelgesprek Nederlandse filmproductie: sector eensgezind bij Tweede Kamer

1 februari 2013 – 16:03 | No Comment

Het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de Nederlandse filmproductie verliep gisteren zeer eensgezind. De Filmkrant meldt hier het volgende over op hun website. Tegenover vier Tweede Kamer-leden en een goed gevulde publieke tribune legde de filmsector gisteren uit dat het geen vijf voor twaalf was maar allang na twaalven. De eensgezindheid van de noodklokluiders mag historisch genoemd worden. Concrete voorstellen kwamen op tafel. Genoeg stof om echte maatregelen te nemen op de voorgenomen filmtop in maart.

Onderzoek ‘Economische kerngegevens Nederlandse film’ gepresenteerd door FPN, NVB, NVF en Filmfonds

2 oktober 2012 – 11:37 | No Comment

De Nederlandse filmindustrie is een succesvolle en economisch waardevolle industrie. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde onderzoek “Economische kerngegevens Nederlandse film” dat door SEO Economisch Onderzoek is uitgevoerd. De Nederlandse filmindustrie staat echter onder grote druk. De sterke resultaten en groeipotentie van de sector worden teniet gedaan, wanneer er geen maatregelen worden genomen om het productievolume op peil te houden en daarmee de sterke positie van de Nederlandse film vast te houden.

Voorjaarsoverleg: ‘No nonsense debat over hot issues’

28 juni 2012 – 10:52 | No Comment

Door de digitalisering en de bezuinigingen staat de filmwereld aan de vooravond van een belangrijke, nieuwe fase. Reden om tijdens het jaarlijks terugkerende ‘no nonsense debat over hot issues in de filmwereld’ eens wat direct betrokkenen aan het woord te laten en te ondervragen. Het zogeheten Voorjaarsoverleg, dat wederom onder leiding stond van filmjournalist Karin Wolfs en filmtheaterdirecteur Alex de Ronde, vond woensdag 20 juni plaats in Het Ketelhuis in Amsterdam.

Criteria voor rijkssubsidies in de filmsector

2 mei 2012 – 15:22 | No Comment

De aangekondigde bezuinigingen op cultuur hebben veel onrust veroorzaakt, zo ook in de filmsector. In het kader van deze onrust schreef de heer dr. J. Ph. Wolff, voorzitter van Stichting Filmonderzoek, een nota over de rijkssubsidie op de filmproductie. In deze nota worden de criteria voor rijkssubsidie op filmproductie behandeld, wordt de problematiek geschetst rond de bezuinigingen en worden enkele kwesties en ontwikkelingen verduidelijkt die met dit onderwerp te maken hebben. Tevens worden recente artikelen en publicaties besproken die bezuinigingen op cultuur en/of de Nederlandse film behandelen.

Recent opgeleverd: Economische quickscan van de Nederlandse filmsector

3 oktober 2011 – 15:19 | No Comment

Stichting Filmonderzoek heeft in samenwerking met Paul Verstraeten Communicatie, in opdracht van het EYE Film Instituut Nederland en het Nederlands Filmfonds een economische quickscan samengesteld van de Nederlandse filmsector. De quickscan is deze zomer uitgevoerd en laat zien wat de economische waarde van de Nederlandse film(productie)sector is. Aspecten als theatrical en non-theatrical omzet van de Nederlandse film, werkgelegenheid in de filmsector en het bereik van de Nederlandse film via verschillende (betaalde) mediakanelen komen aan bod.

Nederlandse films domineren bioscopen

17 maart 2011 – 18:30 | No Comment

AMSTERDAM – Nederlandse films domineren de Nederlandse bioscopen in het eerste kwartaal van 2011. De vier best bezochte titels van de afgelopen tien weken waren Nederlandse producties, zo blijkt donderdag uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). De best bezochte film van 2011 is tot nu toe Sonny Boy, de verfilming van het gelijknamige boek van Annejet van der Zijl. Daarna volgen New Kids Turbo!, Gooische Vrouwen en Loft.

SUCCESVOL JAAR VOOR DE NEDERLANDSE FILM

13 december 2010 – 09:46 | No Comment

Het gaat goed met de Nederlandse film. Het Nederlands publiek, jong én oud, weet de Nederlandse film te vinden. Het Nederlands Film Festival en het Nederlands Fonds voor de Film hebben afgelopen jaar al 10 Gouden Films, 2 Platina Films, 1 Diamanten Film en 1 Kristallen Film mogen uitreiken en 2010 is nog niet voorbij.

Nieuwe publicatie: Film Facts & Figures

18 november 2010 – 09:59 | No Comment

Onlangs is de nieuwe uitgave van Film Facts and Figures of the Netherlands verschenenen. Stichting Filmonderzoek verzorgt al enige jaren de samenstelling van deze jaarlijke Engelstalige uitgave van het Nederlands Films voor de Film. Deze uitgave bevat een overzicht van de belangrijkste ‘facts & figures’ betreffende de productie, distributie en vertoning van films in Nederland in 2009.