Home » Nationaal marktonderzoek

Nationaal marktonderzoek

Stichting Filmonderzoek heeft samenwerkingsverbanden met goed aangeschreven en betrouwbare nationale (online) onderzoekspanels. De panels waar Filmonderzoek mee werkt hebben een hoog responspercentage en werken met aselecte kanssteekproeven waardoor representativiteit voor heel Nederland gegarandeerd wordt. Stichting Filmonderzoek kan daarnaast ook marktonderzoek verrichten onder specifieke doelgroepen, zoals bezoekers van een individuele filmtitel of een individuele bioscoop (zie publieksonderzoek).