Home » Archief op Categorie

Artikelen in Trends

Film Facts & Figures 2019 gepubliceerd

15 mei 2019 – 13:50 | No Comment

Het jaarlijkse rapport dat het Nederlands Filmfonds in samenwerking met Stichting Filmonderzoek samenstelt geeft inzicht in de cijfers en trends van 2018.

Europese box office daalt in 2018 met 3%

14 mei 2019 – 14:57 | No Comment

De totale recette komt uit op €6,8 miljard. Wel stijgt het marktaandeel van bezoek aan Europese producties.

‘Opbrengsten uit 3D-films nemen wereldwijd af’

26 maart 2019 – 10:35 | No Comment

Dat is één van de conclusies uit het jaarlijkse THEME rapport van de MPAA.

Cultuur in Beeld: ontwikkelingen in de cultuursector

7 november 2017 – 12:46 | No Comment
RapportCultuurinBeeld_2017-pdf-1024x724

De nieuwe Cultuur in Beeld is uitgebracht: een jaarlijkse publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de algemene ontwikkelingen in de cultuursector. Ook de bijbehorende rapportage ‘Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2016’ biedt weer inzichten.

Cultuur in beeld: cijfers over de cultuursector

3 januari 2017 – 11:52 | No Comment
ocw-cultuur-in-beeld-2016

Het ministerie van OCW heeft ook dit jaar weer een nieuwe editie van Cultuur in Beeld uitgebracht. In de jaarlijkse publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in de cultuursector.

Verslag CineEurope in Barcelona

29 juni 2016 – 17:35 | No Comment
Foto: Tanja van Rooden

Stichting Filmonderzoek was aanwezig bij enkele seminars tijdens CineEurope: de grootste vakbeurs voor de bioscoopsector in Europa. De vakbeurs werd voor de 25ste keer gehouden en vond plaats in Barcelona van 20 tot en met 23 juni. Wat werd er tijdens de seminars gezegd over onderzoek en publieksbereik?

Insights: trends en ontwikkelingen in de bioscoopbranche

22 februari 2016 – 16:34 | No Comment
insights

Het branchemagazine Insights van Goo Media geeft inzicht in trends en ontwikkelingen binnen verschillende branches. De laatste Insights kijkt naar de bioscoopbranche.

RECTIFICATIE data over bioscoopbezoek in Cultuur in Beeld

25 november 2015 – 10:42 | No Comment

Per abuis zijn in Cultuur in Beeld 2015, de jaarlijkse publicatie over de cultuursector van het ministerie van OCW, de verkeerde percentages opgenomen van de ontwikkeling van het bioscoop- en filmtheaterbezoek.

Cultuur in Beeld: ontwikkelingen in stad en regio

17 november 2015 – 11:55 | No Comment

Het ministerie van OCW heeft opnieuw haar jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld uitgebracht, dit keer met focus op ontwikkelingen in stad en regio. Het ondersteunende economische onderzoek laat zien dat er geen verstedelijking plaatsvindt in de bioscoopsector. Bij filmtheaters is het bezoek echter wel vooral in de grote steden gestegen.

Europees bioscoopbezoek in 2014 gevarieerd

9 februari 2015 – 16:24 | No Comment

Evenals in voorgaande jaren verschilde het bioscoopbezoek in 2014 sterk tussen de verscheidene Europese landen. De oorzaak hiervan ligt met name in het bescheiden succes van enkele internationale titels en de in sommige landen juist sterke lokale titels. Zo zagen Frankrijk, Turkije en Polen dankzij succesvolle lokale films gedurende 2014 een stijging in het aantal bioscoopbezoeken van respectievelijk 7,7%, 21,8% en 11,9%. Na jaren van consolidatie mocht ook Spanje in 2014 rekenen op meer bezoek; hier was sprake van een stijging van 13,6%.